Kronplatz and Italy on RAV4

Photo: Alex Gorshenin
TOYOTA TRIP 143 TOYOTA TRIP 134 TOYOTA TRIP 135 TOYOTA TRIP 136
TOYOTA TRIP 137 TOYOTA TRIP 138 TOYOTA TRIP 139 TOYOTA TRIP 140
TOYOTA TRIP 141 TOYOTA TRIP 142 TOYOTA TRIP 128 TOYOTA TRIP 129
TOYOTA TRIP 130 TOYOTA TRIP 131 TOYOTA TRIP 132 TOYOTA TRIP 133
TOYOTA TRIP 119 TOYOTA TRIP 120 TOYOTA TRIP 121 TOYOTA TRIP 122
TOYOTA TRIP 123 TOYOTA TRIP 124 TOYOTA TRIP 125 TOYOTA TRIP 126
TOYOTA TRIP 127 TOYOTA TRIP 109 TOYOTA TRIP 110 TOYOTA TRIP 111
TOYOTA TRIP 112 TOYOTA TRIP 113 TOYOTA TRIP 114 TOYOTA TRIP 115
TOYOTA TRIP 116 TOYOTA TRIP 117 TOYOTA TRIP 118 TOYOTA TRIP 100
TOYOTA TRIP 101 TOYOTA TRIP 102 TOYOTA TRIP 103 TOYOTA TRIP 104
TOYOTA TRIP 105 TOYOTA TRIP 106 TOYOTA TRIP 107 TOYOTA TRIP 108
TOYOTA TRIP 093 TOYOTA TRIP 094 TOYOTA TRIP 095 TOYOTA TRIP 096
TOYOTA TRIP 097 TOYOTA TRIP 098 TOYOTA TRIP 099 TOYOTA TRIP 085
TOYOTA TRIP 086 TOYOTA TRIP 087 TOYOTA TRIP 088 TOYOTA TRIP 089
TOYOTA TRIP 090 TOYOTA TRIP 091 TOYOTA TRIP 092 TOYOTA TRIP 073
TOYOTA TRIP 074 TOYOTA TRIP 075 TOYOTA TRIP 076 TOYOTA TRIP 077
TOYOTA TRIP 078 TOYOTA TRIP 079 TOYOTA TRIP 080 TOYOTA TRIP 081
TOYOTA TRIP 082 TOYOTA TRIP 083 TOYOTA TRIP 084 TOYOTA TRIP 065
TOYOTA TRIP 066 TOYOTA TRIP 067 TOYOTA TRIP 068 TOYOTA TRIP 069
TOYOTA TRIP 070 TOYOTA TRIP 071 TOYOTA TRIP 072 TOYOTA TRIP 062
TOYOTA TRIP 063 TOYOTA TRIP 064